Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Sở giáo dục >

Công văn thuyên chuyển

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 1656/SGDÑT-TCCB

V/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức,

viên chức hàng năm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi : 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;

-  Các trường trung học phổ thông;

-  Các trường trung cấp chuyên nghiệp;

-  Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng NV tỉnh Bình Dương;

-  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

-  Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.

 

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Công văn số 252/SNV-CBCC ngày 20/04/2006 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận, điều động viên chức ngành giáo dục và đào tạo,

Nhằm thực hiện tốt công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

I. Chuyển đi:

1. Điều kiện:

          - Hoàn thành nhiệm vụ được phân công;

          - Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật;

          - Hết thời gian tập sự/thử việc theo quy định;

          - Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 04 (bốn) năm đối với nam, 03 (ba) năm đối với nữ.

          * Riêng thâm niên công tác đối với công chức, viên chức đang công tác thuộc 29 xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh thì được giảm 01 năm so với quy định, gồm các xã sau đây:

          - Huyện Bến Cát: Cây Trường, Tân Hưng, Hưng Hòa;

          - Huyện Dầu Tiếng: Minh Tân, Minh Thạnh, Minh Hòa, Định An, Định Thành, Long Tân, Long Hòa, An Lập;

          - Huyện Tân Uyên: Tân Định, Tân Thành, Lạc An, Tân Lập, Thường Tân, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Thạnh Hội, Tân Mỹ;

          - Huyện Phú Giáo: An Long, Phước Sang, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Tam Lập, An Thái, An Linh, Tân Long, An Bình.


2. Hồ sơ:

          a. Hồ sơ cá nhân:

          - Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu): phải ghi rõ lý do xin chuyển và đơn vị xin chuyển đến;

          - Sơ yếu lý lịch: khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu lý lịch 2C/TCTW/98);

          - Bản photo phiếu nhận xét, đánh giá công tác cuối năm của 03 năm gần nhất;

          - Bản sao hộ khẩu thường trú (có công chứng);

          - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);

          - Bản sao các bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (có công chứng);

          - Bản photo quyết định tuyển dụng;

- Bản photo quyết định công nhận hết thời gian tập sự/thử việc;

          - Bản photo quyết định lương đang hưởng;

          - Phiếu khám sức khỏe (bệnh viện cấp Huyện trở lên và không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

          - Các loại giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

          * Trường hợp xin chuyển theo vợ hoặc theo chồng thì cần có thêm:

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (có công chứng);

          - Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ/chồng (có công chứng).

          b. Hồ sơ của đơn vị:

          - Biên bản họp xét cho thuyên chuyển;

          - Danh sách công chức, viên chức đề nghị thuyên chuyển.

          Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã thì danh sách công chức, viên chức xin thuyên chuyển phải có ý kiến phê duyệt của UBND huyện, thị xã.

          c. Số lượng hồ sơ:

          - Thuyên chuyển trong tỉnh: 01 bộ hồ sơ;

          - Thuyên chuyển ngoài tỉnh: 02 bộ hồ sơ.

3. Trình tự, thủ tục xét thuyên chuyển:

          a. Đối với khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

          Các đơn vị gửi hồ sơ xin thuyên chuyển của công chức, viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).

          b. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:

          - Hồ sơ xin thuyên chuyển trong huyện, thị xã: do Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý;

          - Hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài huyện, thị xã: phải có ý kiến của UBND huyện, thị xã nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết;

          - Hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài tỉnh: phải có ý kiến của UBND huyện, thị xã nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết và thỏa thuận với Sở Nội vụ cho chuyển;


II. Tiếp nhận:

1. Điều kiện:

          - Hoặc có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) đang công tác hoặc sinh sống tại tỉnh Bình Dương và phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương;

          - Hoặc bản thân có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương (trừ hộ khẩu nhập nhờ, người quen, bạn bè, ở trọ, nhập ghép,…) hoặc giấy tờ chứng minh được bản thân sẽ sinh sống và công tác ổn định tại Bình Dương (giấy sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thổ cư, giấy phép xây dựng nhà,…);

          - Phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; trình độ đại học trở lên đối với giáo viên trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp;

          - Tuổi đời không quá 45;

          - Phải là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước (đã hết thời gian tập sự/thử việc).

2. Hồ sơ:

          - Phải có đầy đủ hồ sơ như hồ sơ xin chuyển đi nêu trên.

          - Phải có giấy cam kết công tác ổn định lâu dài tại nơi xin đến và chấp hành sự phân công của đơn vị xin đến;

          - Phải có văn bản đồng ý cho chuyển của đơn vị quản lý có thẩm quyền theo phân cấp quản lý (nếu không phải là Sở Nội vụ thì phải có bản photo quyết định phân cấp quản lý của Sở Nội vụ kèm theo).

3. Thời gian nhận hồ sơ:

          Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sẽ nhận hồ sơ xin chuyển từ tỉnh khác (đã đầy đủ theo quy định) từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 và xét tiếp nhận trong tháng 6.

* Lưu ý: Hồ sơ xin thuyên chuyển không gửi qua đường bưu điện mà phải do cá nhân người xin chuyển trực tiếp đi nộp hoặc cha mẹ, vợ chồng, con ruột, anh chị em ruột (có giấy tờ tuỳ thân để chứng minh) trực tiếp nộp thay.

III. Lịch xét thuyên chuyển trong tỉnh và tiếp nhận ngoài tỉnh:

Thời gian

Nội dung thực hiện

Thuyên chuyển trong tỉnh

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3

          Các đơn vị khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hồ sơ xin thuyên chuyển của viên chức thuộc đơn vị mình và tiến hành họp xét;

Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4

          Tất cả các đơn vị khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ xin thuyên chuyển của viên chức (cả trong tỉnh và ngoài tỉnh) về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp;

Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4

          Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hồ sơ, họp Hội đồng xét thuyên chuyển đi ngoài tỉnh và chuyển hồ sơ thuyên chuyển đi các tỉnh để liên hệ tiếp nhận;

Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5

          Sở Giáo dục và Đào tạo họp Hội đồng xét thuyên chuyển trong tỉnh;

Từ ngày 01 tháng 7

          Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành quyết định thuyên chuyển;

Tiếp nhận ngoài tỉnh

Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5

          Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ xin thuyên chuyển từ các tỉnh khác xin đến tỉnh Bình Dương;

Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6

          Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hồ sơ từ các tỉnh khác xin chuyển đến, họp Hội đồng xét tiếp nhận;

Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6

          Sở Giáo dục và Đào tạo lập thủ tục thỏa thuận với Sở Nội vụ đề nghị tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh khác xin chuyển đến tỉnh Bình Dương;

Từ ngày 01 tháng 7

          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh khác xin chuyển đến;

          Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương không nhận và không xét những trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian hoặc không đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Những trường hợp đủ điều kiện thuyên chuyển nhưng nơi xin chuyển đến không có nhu cầu tiếp nhận thì vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị cũ.

          Trên đây là một số quy định về công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi trong đơn vị để công chức, viên chức, nhân viên biết và thực hiện đúng theo quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 58/SGDÑT-TCCB ngày 13/01/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển cán bộ, giáo viên hàng năm./.

 

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

 - Như trên;                                                                                                  (đã ký)

 - Sở Nội vụ;                                                                                                    

 - Ban Giám đốc;

 - Phòng ban Sở GDĐT;

 - Website Sở;

 - Lưu VT, TCCB, T.50.

 

                                                                                                     Dương Thế Phương


Nhắn tin cho tác giả
Lê Minh Trí @ 10:05 10/05/2012
Số lượt xem: 1990
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến